Digitaltryck - tryckmetoden för dig som har bråttom eller har behov av mindre upplagor.

Digitaltryck har under de senaste åren har börjat komplettera den traditionella trycktekniken offset i allt större utsträckning. Till skillnad från konventionella tryckmetoder överförs informationen i en helt digital process direkt från datamediet.

En av de främsta fördelarna med digitaltryck är att de dyra startkostnaderna försvinner. Snabba ändringar kan dessutom göras näst intill minuterna före tryck. Digitaltryck är framförallt en snabb metod. Upplagan klar för efterbearbetning och distribution direkt efter att den lämnat maskinen.

Digitaltryck lämpar sig för mindre upplagor och i produktioner med varierande innehåll. Där kan man använda sig av variabeltryck, dvs trycksaker med adresser och t.ex. personiferade med adressatens namn från register i den löpande texten.

Exempel på digitaltryck i småformat:

* Visitkort
* Foldrar
* Flyers
* Inbjudningskort
* Broschyrer
* Affischer
* Etiketter

Digitaltryck är framtidens sätt att producera tryckt material, välkommen in till oss så berättar vi mer om möjligheterna.

Digitaltryck erbjuds i alla format upp till 450 x 320 mm och i gramvikter upp till 300g. Inom Stockholm sker oftast leverans under dagen.

Önskar du en offert på digitaltryck så klickar du här.

Globalt Företagstryck AB | Tellusborgsvägen 67 | 126 29 Hägersten | Telefon 08-32 50 50